www.olgaskvareninova.sk


vizáž Alex
foto Petra Ficová

NOVINKY

Tretie vydanie
knihy
Rečová komunikácia
v predaji
 


     PhDr. Oľga Škvareninová, PhD., je vysokoškolská pedagogička, mediálna a komunikačná trénerka. Prednášala na Viedenskej univerzite a na Univerzite Komenského, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. V Bratislave vedie kurzy komunikácie, reči tela, rétoriky a mediálne tréningy.
     Profesionálne sa venuje slovenskému jazyku, štylistike, rétorike, komunikácii, jazykovej kultúre v médiách, vyučovaniu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zaslúžila sa o rozvoj neverbálnej komunikácie na Slovensku. Napísala knihy Rečová komunikácia, Obrázkový slovník slovenčiny, Paronymický slovník, desiatky vedeckých štúdií a článkov.
     Viac ako pätnásť rokov analyzuje verbálne a neverbálne správanie slovenských a zahraničných osobností spoločenského, politického i športového života. Svoju prácu prezentuje aj v domácich a zahraničných médiách.


MOJI BÝVALÍ ŠTUDENTI O MNE 
  
                                       

Lucia Barmošová
moderátorka TV JOJ
Pravda Ženy, s. 15-17


Lucia Barmošová
Uninova, s. 44-45                    

Zuzana Eliášová
hovorkyňa ČSOB
60 intervie
w, s. 13
      
                                     
Lenka Miller-Mlnyčeková
PR odd. Univerzity Komenského
60 interview, s. 26


Jana Murínová
doktorandka FF UK
Košický konzár, 3. odsek

                                                                
                                                                    

Martin Strižinec
moderátor RTVS
60 intervie
w, s. 38

Martina Töröková
redaktorka TV Markíza

60 intervie
w, s. 46
                                       
 NOVÉ TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA AJ S MOŽNOSŤOU VYGENEROVAŤ SI CERTIFIKÁT  

Slovná zásoba

Gramatika, pravopis

Skloňovanie
 
© Použitie textov a fotografií nie je možné, vzťahujú sa na ne totiž autorské práva.

Webdizajn: © Ivan Krasko