Nevrav vždy, čo vieš, ale vždy
sa snaž vedieť, čo vravíš.      
 
Appius Claudius

Kurzy

Kurz rétoriky

     Mnoho ľudí sa obáva vystupovania na verejnosti. Kľúčom na prekonanie strachu je vnútorná istota v znalosti a schopnosti zvládnuť akúkoľvek prekážku počas verejného vystúpenia. V našom kurze vám ponúkame nápady, myšlienky a metódy, ako sa stať úspešným rečníkom.
 
Obsah
Hlasový tréning
Členenie súvislej reči
Tréma, rétorické kazy a ich prekonávanie
Typy rečníckych prejavov
Príprava rečníckeho prejavu
Prednes rečníckeho prejavu
Neverbálny prejav v rétorike
Prezentácia v rétorike  
 
Termín a miesto konania kurzu
Na základe individuálneho dohovoru s klientom/klientmi
 
Forma
Individuálna – dosiahnutie čo najlepšieho účinku v čo najkratšom čase
Skupinová – vysoko interaktívne vzdelávanie pre menšie skupiny (2 – 6 ľudia)
 
Dĺžka trvania
Poldenný tréning (4 hodiny) – hlasový tréning a rétorický nácvik jedného rečníckeho prejavu
Celodenný kurz (8 hodín) – hlasový tréning, príprava na rečnícke vystúpenie, štylizácia prejavu, nácvik rečníceho vystúpenia
Príprava detí a dospelých na recitačné a rétorické súťaže a vystúpenia

© PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.