V diskusii nie je umenie brániť
vlastný názor, ale mať ho.     
 
André Maurois

Kurzy

Kurz komunikácie

     V komunikácii sa približne 30 percent informácií prenáša jazykom a asi 70 percent informácií sprostredkúvajú nejazykové prostriedky. V našom kurze sa orientujeme na komplexné ponímanie komunikačného procesu. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Naučíte sa správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu.
 
Obsah
Partneri v komunikácii
Princípy efektívnej komunikácie
Verbálna komunikácia
Neverbálna komunikácia
Harmonizácia verbálnej a neverbálnej komunikácie
Komunikácia počas rokovaní a vyjednávaní
Techniky na zvládnutie stresu
Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 
Termín a miesto konania kurzu
Na základe individuálneho dohovoru s klientom/klientmi
 
Forma
Individuálna – dosiahnutie čo najlepšieho účinku v čo najkratšom čase
Skupinová – vysoko interaktívne vzdelávanie pre menšie skupiny (2 – 4 ľudia) alebo pre väčšie skupiny (maximálne 10 ľudí)
 
Dĺžka trvania
Poldenný kurz (4 hodiny) – interaktívna prednáška alebo základný tréning komunikačných zručností a techník/komunikácia počas rokovaní a vyjednávaní
Celodenný kurz (8 hodín) – interaktívna prednáška, tréning komunikačných zručností a techník
Dvojdenný kurz (16 hodín) – extenzívny tréning komunikačných zručností a techník spojený so základmi spoločenskej etikety
Dlhodobá spolupráca – konzultácie a odborné poradenstvo týkajúce sa gramatiky a štylistiky slovenského jazyka

– konzultácie po telefóne

© PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.